Poděkování

Životem mě provází psychické onemocnění a prakticky jediná činnost, která by mě mohla živit a u níž se nedostávám do stavu vyhoření je výtvarná, či řezbářská činnost.

To je také důvod, proč jsem se stal členem tvůrčí skupiny F, kterou založila redakce České galerie: https://ceskegalerie.cz/cs/umelci/kula-pavel Skupina F jsou jsou amatérští a profesionální tvůrci, kteří přišli do styku s psychickým onemocnění. Písmeno F je základní mezinárodní označení pro psychickou diagnózu. 

Touto cestou DĚKUJI  všem, kteří mě na mé cestě podpořili, či podporují. 

Jako první musím poděkovat své partnerce (Miroslava G.), která mě často doprovází na výtvarné festivaly a výstavy. Dále mi opravuje chyby v internetových příspěvcích, kterých je někdy požehnaně. :-D Poděkování paří i mým dcerám Kateřině a Veronice a vnukovi Pepíkovi, za podporu na výstavní akcích. 

Poděkování patří Galerii Stará škola Mukařov, jmenovitě Janička Ulmová a Jitka Čurdová, které jsou prostě úžasné: https://www.galerie-stara-skola.cz/

Děkuji za vyvěšení pozvánky na výstavy:

https://www.galerie18.cz/ jmenovitě paní Blanka Hanzalová

Terapeutické centrum Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy: https://www.modredvere.cz/ jmenovitě výkonné ředitelce paní Ireně Fodorové

Firma https://www.rengl.cz/ za bezplatné vylepení plakátu v Říčanech na náměstí

Obecní úřad Jevany: https://www.obecjevany.cz/

Obecní úřad Vyžlovka: https://vyzlovka.cz/

Knihovna Eduarda Petišky https://www.knihovna.brandysnl.cz/

Knihkupectví Sylvie: https://brandysko.cz/sylvie-knihkupectvi/o-1831

Galerie Kočárovna, jmenovitě paní Šimková a její kolega, za skvělou součinnost ohledně výstavy a samozřejmě městu https://www.brandysko.cz/ a Zámek https://www.brandyszamek.cz/vismo/kalendar-detail.asp?id=8753 pod jehož správu Galerie Kočárovna spadá. 

Adélčino květinářství v kavárně, ve Staré Boleslavi, za možnost vystavení obrazů výstavy https://www.facebook.com/people/Ad%C3%A9l%C4%8Dino-kv%C4%9Btiny-kav%C3%A1rna-zahrada/100063517872363/

Děkuji webovým stránkám 

které mi umožnili jako občanovi OZZ využívat prémiové služby BUSINESS zdarma.